15.1.09

Το μήνυμα της ημέρας...

... της εβδομάδας, του μήνα, της χρονιάς, της δεκαετίας, του 21ου αιώνα;

Ελπίζω τουλάχιστον στον 22ο αιώνα η λέξη god να δώσει τη θέση της στη λέξη religions και το probably να απαλειφτεί (wishful thinking).